Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
18/08/2020
03070811162030323440
47 48 53 54 57 68 69 71 78 79
- -
18/08/2020
06071721232734373843
56 57 65 66 70 73 74 76 78 80
- -
18/08/2020
07081013162021232730
33 34