Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
18/08/2020
02081618223031353842
46 48 49 51 52 53 65 68 69 71
- -
18/08/2020
03060810172024273031
32 33 36 44 53 55 62 63 67 74
- -
18/08/2020
04091522283132363839
44 50