Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
18/08/2020
01040720282938394551
53 58 63 64 65 69 70 71 73 75
- -
18/08/2020
01041618202330323539
45 46 47 49 60 61 68 70 71 79
- -
18/08/2020
01040814182226343536
43 48