Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
18/08/2020
03082223252729313337
41 43 44 49 55 56 60 62 71 74
- -
18/08/2020
01071720222324252836
48 51 52 53 54 63 64 65 66 78
- -
18/08/2020
03050809101213151819
29 40