Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
19/08/2020
04080916172021223839
46 47 53 56 59 60 69 71 74 79
- -
19/08/2020
04050611131718222526
33 39 42 46 54 60 61 73 74 80
- -
19/08/2020
07101415162023242528
38 39 48