Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
15/11/2020
04050926283337384050
52 53 58 62 64 67 68 72 76 79
- -
15/11/2020
01020608141722263438
47 50 51 55 61 62 64 66 71 74
- -
15/11/2020
06070915252835394244
46 53