Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
19/08/2020
06081112141519222529
35 37 39 45 55 58 59 63 71 78
- -
19/08/2020
08121521273239404246
48 52 53 54 56 60 65 67 69 71
- -
19/08/2020
01111721232843515254
56 58