Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
20/08/2020
05061221363839404347
51 54 56 59 60 62 66 70 72 75
- -
20/08/2020
01041721252639424344
45 50 51 54 63 68 69 71 76 79
- -
20/08/2020
02171932333536394850
52 57