Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
20/08/2020
01040814212226363742
44 45 55 57 60 61 63 72 77 78
- -
20/08/2020
02061011121316232428
29 30 33 40 42 47 52 57 58 63
- -
20/08/2020
05071516213037414243
45 49