Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
20/08/2020
01030411122128323739
42 44 46 51 53 58 72 76 77 78
- -
20/08/2020
02081721222425262833
35 43 47 57 60 62 63 64 70 73
- -
20/08/2020
02081214262734364446
51 53