Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
20/08/2020
03081416171921272840
45 46 50 58 59 61 63 65 74 77
- -
20/08/2020
02061112161922273133
38 43 49 52 54 57 59 62 65 70
- -
20/08/2020
03041420212224263334
45 51