Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
20/08/2020
01061014161718212936
38 39 51 55 60 61 67 69 70 78
- -
20/08/2020
02030811171920212530
35 39 44 47 52 54 62 69 72 74
- -
20/08/2020
02051011192122233242
48 54