Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
20/08/2020
04091119212829353947
50 51 57 58 61 62 67 69 70 71
- -
20/08/2020
02030616222428343942
45 48 49 51 57 65 69 72 75 77
- -
20/08/2020
02040608121617192223
28 44