Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
21/08/2020
04060814313235464849
52 53 54 57 60 62 64 74 79 80
- -
21/08/2020
03081011172225303133
37 43 44 50 52 54 65 71 77 80
- -
21/08/2020
03070910141823242530
37 44