Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
15/11/2020
05060715181922323738
48 51 55 56 58 61 64 68 76 80
- -
15/11/2020
01050813353839465052
53 55 58 61 68 73 74 75 77 78
- -
15/11/2020
01061820212427333453
56 57