Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
21/08/2020
01030721242629323340
44 45 52 56 57 60 65 70 78 79
- -
21/08/2020
03121516172325333435
43 50 51 59 61 65 67 69 70 79
- -
21/08/2020
02040513142931353643
48 55