Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
21/08/2020
02051013141521222731
35 39 42 43 44 46 47 57 60 77
- -
21/08/2020
04071415242628394142
56 57 61 63 65 71 73 76 77 80
- -
21/08/2020
05060709111213161822
26 38