Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
21/08/2020
05101114171920222733
38 44 47 49 52 60 69 71 74 78
- -
21/08/2020
01111316232527295053
56 57 58 63 64 65 69 71 74 75
- -
21/08/2020
01040712151621253841
45 51