Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
21/08/2020
02030809102324263337
40 41 46 48 51 52 54 59 71 78
- -
21/08/2020
07121618252836394345
50 53 56 60 69 71 73 74 77 78
- -
21/08/2020
02040508242635364146
48 49