Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
22/08/2020
01020405072025273438
42 54 55 62 67 68 71 72 74 77
- -
22/08/2020
01020712132122232529
35 42 44 46 50 53 63 67 71 79
- -
22/08/2020
01030914161827313637
39 41