Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
22/08/2020
06070823253341455053
54 55 59 65 68 69 70 71 72 73
- -
22/08/2020
05070811142227303644
45 48 49 55 60 65 66 69 73 74
- -
22/08/2020
02030610151623303840
43 44