Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
22/08/2020
02040810131826353740
49 50 51 54 55 72 75 76 78 79
- -
22/08/2020
02040810111214192426
30 35 61 65 67 68 69 70 74 75
- -
22/08/2020
02061719202324273639
42 46 47