Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
23/08/2020
08182223273234363843
48 50 59 61 63 64 67 69 73 77
- -
23/08/2020
02030515182329353844
48 49 50 54 63 64 66 71 78 79
- -
23/08/2020
01030607121314163035
37 39 41