Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
16/11/2020
06071621232530353637
40 49 50 51 52 56 61 67 71 80
- -
16/11/2020
01030406112122242629
45 50 53 59 60 61 65 68 76 80
- -
16/11/2020
05060709182130313537
41 44