Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
23/08/2020
05131416172124313447
48 50 53 59 62 63 64 66 76 78
- -
23/08/2020
03050609212634363739
41 44 45 46 50 56 61 63 72 76
- -
23/08/2020
03071016223042454849
51 54