Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
23/08/2020
02081112131521222429
38 44 50 53 54 67 68 70 77 80
- -
23/08/2020
02071221232426283035
36 37 39 42 52 53 54 55 70 79
- -
23/08/2020
01040608111321223336
40 44 48