Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
24/08/2020
01040518222428293638
40 46 49 54 58 64 71 72 73 79
- -
24/08/2020
08091013161925263336
45 56 58 60 64 65 70 73 75 80
- -
24/08/2020
04050609101217192627
29 32