Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
24/08/2020
08141617182425263139
42 43 45 57 64 66 69 70 73 78
- -
24/08/2020
02040509202124263642
44 45 48 51 53 61 64 68 69 78
- -
24/08/2020
01051214161920263031
33 38