Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
24/08/2020
02071114182021272829
30 31 47 51 58 60 61 70 72 78
- -
24/08/2020
08101523242527293544
47 49 51 56 62 65 66 71 75 76
- -
24/08/2020
05071423262833343839
40 42