Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
24/08/2020
02051124273035374344
47 53 57 62 63 65 67 71 74 77
- -
24/08/2020
05061125283234354346
47 49 52 57 62 65 71 72 73 78
- -
24/08/2020
04080912171824253840
43 46