Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
26/08/2020
06081819242633394042
44 48 60 64 65 66 67 69 70 74
- -
26/08/2020
02030510182932333646
49 50 52 54 61 64 67 69 70 77
- -
26/08/2020
02030412141522262829
34 44