Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
26/08/2020
05141519303335414647
48 49 60 61 68 71 72 73 74 80
- -
26/08/2020
05061114192832333643
48 53 54 58 60 64 66 70 75 76
- -
26/08/2020
03050915172023333536
39 46