Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
26/08/2020
01060918243435374042
43 46 52 59 60 61 71 75 76 79
- -
26/08/2020
01050611212529394346
50 52 54
- -
26/08/2020
05070920263637394044
45 46 57 63 65 67 68 72 75