Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
16/11/2020
02041719212228293039
43 55 56 57 58 59 61 71 75 78
- -
16/11/2020
04061017263041434951
59 60 62 65 72 74 75 76 77 80
- -
16/11/2020
04061316222426273039
40 43