Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
26/08/2020
02091215162122252630
34 35 38 39 42 48 55 69 71 80
- -
26/08/2020
02091316262730313539
40 44 45 48 63 64 71 74 78 80
- -
26/08/2020
01060814151828363940
52 55