Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
26/08/2020
01060720282930323441
42 43 45 48 49 52 57 65 73 77
- -
26/08/2020
02091121232428343544
47 54 60 61 65 70 74 77 78 80
- -
26/08/2020
02050709202122232634
38 43