Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
27/08/2020
01040509121421252728
29 38 51 52 54 57 60 64 72 77
- -
27/08/2020
02091923263236454849
52 53 57 60 63 70 71 72 73 80
- -
27/08/2020
06081113151920283639
50 52