Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
28/08/2020
02051415161838424446
47 49 50 53 57 61 62 66 67 80
- -
28/08/2020
01040506071016242931
32 33 40 49 56 57 62 66 70 72
- -
28/08/2020
15202125273741444648
52 58