Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
28/08/2020
06092136374849545659
60 64 68 69 70 72 73 76 77 79
- -
28/08/2020
02060710171831323839
40 45 46 47 48 49 53 57 64 79
- -
28/08/2020
12181921222425323437
46 47 58