Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
28/08/2020
08141519243133343637
40 41 43 44 56 59 63 68 70 76
- -
28/08/2020
01041416192224262728
37 38 41 42 46 52 58 76 77 79
- -
28/08/2020
02041017202533343940
43 50