Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
28/08/2020
02040512131823252634
35 47 59 60 64 67 69 72 75 79
- -
28/08/2020
01121314152131323540
46 47 49 55 56 63 64 66 67 74
- -
28/08/2020
02060914192129303340
41 56 57