Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
29/08/2020
08171821232934424344
48 51 54 61 62 67 71 74 76 77
- -
29/08/2020
04111314152333343738
39 43 46 49 50 51 56 63 70 78
- -
29/08/2020
02192226273436373842
47 51