Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
29/08/2020
05071117182228344042
44 45 51 55 65 69 71 73 75 76
- -
29/08/2020
08101215161830313236
38 39 40 42 57 69 71 74 77 79
- -
29/08/2020
05070812141516202433
34 36