Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
29/08/2020
01020711141619253639
42 47 49 51 60 68 69 71 75 77
- -
29/08/2020
01030810111720253033
40 42 44 47 52 53 57 58 68 80
- -
29/08/2020
01030412182123262835
38 48