Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
29/08/2020
06101219262833364145
49 50 51 52 61 63 64 66 74 80
- -
29/08/2020
09111319202532333839
42 50 53 55 58 65 66 70 74 76
- -
29/08/2020
02050712242629313552
58 63