Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
29/08/2020
02030407091423242629
32 35 41 43 48 53 56 61 73 80
- -
29/08/2020
02030708091728424348
49 50 53 54 55 60 67 68 70 80
- -
29/08/2020
04050609121819232425
30 31