Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
30/08/2020
04051011121422232635
39 43 45 56 58 60 65 68 72 73
- -
30/08/2020
02050715232527283037
39 43 47 52 54 66 67 68 69 73
- -
30/08/2020
08091921222733353637
41 44