Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
30/08/2020
03051017182030334647
51 52 57 58 62 67 73 74 78 79
- -
30/08/2020
05081416172225303537
43 46 49 51 55 60 64 67 71 80
- -
30/08/2020
04111319202329353637
39 45