Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
30/08/2020
03071117182731414245
48 55 59 64 66 68 69 70 76 78
- -
30/08/2020
10111417182124353639
43 44 47 51 54 55 59 63 65 74
- -
30/08/2020
02060913142025273040
41 46