Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
30/08/2020
02050718232629313843
44 47 52 54 57 66 67 69 70 74
- -
30/08/2020
03072123263235445556
59 60 63 64 66 71 72 73 76 77
- -
30/08/2020
01030512131417181922
26 31